blok top
Sinds 1 mei is het realiteit: de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). 

Modelovereenkomsten 
Partijen kunnen een modelovereenkomst met elkaar sluiten. Om een eigen overeenkomst de status van modelovereenkomst te laten krijgen, moet deze worden getoetst en goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar uit het nieuwe systeem volgt dat een opdrachtgever door het werken met een modelovereenkomst gevrijwaard is van naheffingen. Op deze 'vrijwaring' valt het nodige af te dingen. Als de uitvoering van de modelovereenkomst namelijk anders is dan in de modelovereenkomst weergegeven, wordt de opdrachtgever alsnog met naheffingen geconfronteerd. Als een intermediair de zzp'er plaatst bij de opdrachtgever, dan geldt die tussenkomende partij als opdrachtgever en dus drager van het risico. En dat risico is niet gering: PWC Tax becijferde al dat voor iedere € 10.000,- die aan de zzp'er betaald is, men een bijkomend risico loopt van € 17.000,-. Bovendien is er het arbeidsrechtelijke risico van een dienstverband, met alle kosten van dien. Denk daarbij aan cao-toepassing, pensioen, een mogelijk onbepaalde tijdscontract, loonbetaling bij ziekte, etc.

blok end
Afsluiting content